Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Արսեն Պողոսյան
+374 60 43-42-01
arsen.poghosyan@gdca.am
+374 10 28-53-45
AFTN: UDDUYAYR

Կոմիտի նախագահի ավիացիոն անվտանգության գծով տեղակալը կազմակերպում է.
• Քաղաքացիական ավիացիայի գործունեությունը անօրինական միջամտության գործողություններից պաշտպանության, դրանց կանխման, խափանման և հակազդման, տեղեկատվության գաղտնիության ապահովման աշխատանքները, քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում առաջացած արտակարգ իրավիճակների վերացման աշխատանքները,
• Վերահսկում է ուղևորների, նրանց ձեռքի իրերի, ուղեբեռի, բեռի, փոստի, օդանավային պիտույքների, օդանավի անձնակազմի անդամների ավիացիոն անվտանգության հսկողության, ՀՀ օդանավակայաններում անցագրային և ներօբյեկտային վերահսկողության, օդանավերի և կարևոր օբյեկտների պահպանության, հակահրդեհային անվտանգության և վթարափրկարարական աշխատանքները,
• Մասնակցում է օդային տրանսպորտի բնագավառի միջազգային կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքներին:


© 2019 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Վերջին թարմացումը՝ 06/11/2019